Ղեկավարի՝ ժամանակի ճիշտ պլանավորումը

2800դրամ
14էջ
Կուրսային

Գործընթացների կառավարման հարցը մարդու գործունեության շրջանակում ծագել է վաղնջական ժամանակներից՝ դեռևս վեց հազար տարի առաջ, երբ մարդն ապրում էր ցեղախմբով …