Կառավարման սոցիոլոգիայի զարգացումը կառավարման դասական դպրոցներում

2200դրամ
11էջ
Կուրսային

Կառավարման սոցոլոգիան հասարակության և նրա բոլոր կառույցների, սոցիալական բոլոր օղակների նպատակաուղղված գործունեությունն է: Կառավարման սոցոլոգիայի նպատակաուղղված գործունեության յուրաքանչյուր տեսակ ուղղված …