Դրամական միջոցների կազմի ու կառուցվածքի վերլուծություն

2000դրամ
9էջ
Կուրսային

Դրամական միջոցները պատկանում են շրջանառու միջոցների ամենակարևոր խմբին: Կանխիկ միջոցները օգտագործվում են ընթացիկ գործառնություններ իրականացնելու համար: Իրենց գործունեության իրականացման ընթացքում …