Ճարտասանությունը հայկական մշակույթում

1200դրամ
6էջ
Ռեֆերատ

Հռետորիկան (ճարտասանությունը) գործառույթ է, դերակատարում: Ամեն ոք, ով մենախոսում է բազմամարդ լսարանի առջև` ունկնդիրներին որևէ բան հաղորդելու կամ համոզելու նպատակով, …

Ոչ մեկին չպետք է հավատալ

2400դրամ
12էջ
Կուրսային

Հռետորիկան (ճարտասանությունը) գործառույթ է, դերակատարում: Ամեն ոք, ով մենախոսում է բազմամարդ լսարանի առջև` ունկնդիրներին որևէ բան հաղորդելու կամ համոզելու նպատակով, …

Գրիգոր Զոհրապ, ճարտասանական արվեստ

2600դրամ
13էջ
Կուրսային

Մայրենի գրականության մեջ Զոհրապն ուներ ուսուցիչներ և նախորդներ: Հակոբ Պարոնյանը ստեղծել էր իրապաշտական (ռեալիստական) նորավեպեր, իսկ նրանից մի փոքր անց՝ …