Ազգային հաշիվների համակարգի ցուցանիշները

1400դրամ
7էջ
Ռեֆերատ

Մի շարք փոխկապված ցուցանիշների միջոցով հնարավորություն է ստեղծվում ավելի հստակ պատկերացում կազմելու տնտեսության իրական սպառման հնարավորությունների, եկամուտների՝ աշխատավարձի, տոկոսի, ռենտայի, …