Ներառական կրթություն

6000դրամ
21էջ
Կուրսային

Փորձը ցույց է տալիս, որ սահմանափակ ունակություններով երեխայի  համար հիվանդության ախտորոշման և այլ դիտարկումների վրա պետք է մշակվի անհատական ծրագիր: …