Ռոմանագերմանական իրավական ընտանիք, իրավունքի աղբյուրները և առանձնահատկությունները

2000դրամ
10էջ
Կուրսային

Ռոմանո-գերմանական (մայրցամաքային) իրավական ընտանիքն իր մեջ ներառում Է մայրցամաքային Եվրոպայի երկրների՝ Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Իտալիայի, Իսպանիայի, սկանդինավյան և այլ երկրների, իրավունքի …

Նորմատիվ ակտի որպես իրավունքի աղբյուրի կարգավորման հայեցակարգային և գործնական հիմնախնդիրները

2200դրամ
11էջ
Կուրսային

Իրավունքի տեսության մեջ «իրավունքի ձև» և «իրավունքի աղբյուր» հասկացությունների հարաբերակցության հարցը վիճելի է: Տեսաբանների մի մասը ճիշտ են համարում «իրավունքի …

Պետության էությունը և հասկացությունը

3000դրամ
15էջ
Կուրսային

Պետությունը հասարակական զարգացման արդյունք է, որը, ծագելով հասարակության հասունության որոշակի աստիճանում, դառնում է նրա հիմնական կառավարող համակարգը: Պետությունը պատմականորեն զարգացող …