Հողային կադաստրի օբյեկտի պետական գրանցումը

4200դրամ
21էջ
Կուրսային

Հողային կադաստրի համակարգի բաղկացուցիչ մասերն ու ենթահամակարգերի հարաբերական ինքնուրույնությունը հնարավորություն են տալիս կադաստրային գործընթացն իրականացնել առանձին փուլերով` հաշվի առնելով տնտեսության …