Արտահանման վարկերի ապահովագրության ինստիտուտը և դրա կիրառական ձևաչափերը ՀՀ-ում

4600դրամ
23էջ
Կուրսային

Ապահովագրության օբյեկտիվ կարիքը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ կորուստները երբեմն առաջացնում են ապակառուցողական գործոններ, որոնք չեն վերահսկվում անձի կողմից: Այն …