Կոմունիկացիոն համակարգերի վթարավերականգնողական աշխատանքներում կիրառվող տեխնիկական միջոցները

4000դրամ
20էջ
Կուրսային

Կոմունիկացիոն համակարգերը ծառայում են մարդկանց միջև հաղորդակցության ապահովման, տեղեկատվության տրամադրման  համար և կարևոր նշանակություն ունեն հատկապես պատերազմական կամ արտակարգ իրավիճակներում: …

Ծառայության ժամկետը լրացած էլեկտրասարքավորումների վնասազերծման եղանակները

1200դրամ
6էջ
Ռեֆերատ

Էլեկտրական սարքավորումների աշխատանքի խախտման պատճառ կարող են լինել ամպրոպային և կոմուտացիոն գերլարումները, որոնց ժամանակ վնասվում են տրանսֆորմատորների, բաժանիչների և մյուս …

Համայնքի քաղաքացիական պաշտպանության ծառայություններ

1200դրամ
6էջ
Ռեֆերատ

Քաղաքացիական պաշտպանության ծառայությունները նախատեսվում են իրենց իրավասության սահմաններում քաղաքացիական պաշտպանական միջոցառումների իրականացումն ապահովելու համար: Քաղաքացիական պաշտպանության պլանը Հայաստանի Հանրապետության վրա …

Տեխնիկական պատրաստությունը քաղաքացիական պաշտպանության պաշտպանական կառույցներում

1200դրամ
6էջ
Ռեֆերատ

Բնակչության պաշտպանության ձևերն են` տարհանումը, պատսպարումը և անհատական պաշտպանությունը: Բնակչության տարհանումը, պատսպարումը և անհատական պաշտպանությունը կազմակերպում ու իրականացնում են պետական …

Փրկարար ծառայության գործունեության մեջ կիրառվող արձանագրությունները

1200դրամ
6էջ
Ռեֆերատ

Կառավարման մարմինների կողմից բնակչությանը վտանգի մասին ազդարարելու համար ստեղծվում է ազդարարման համակարգ: Ազդարարման համակարգ – ազդարարման ազդանշանները, հրահանգները և տեղեկատվությունը …

Փրկարար կառույցների սուբյեկտները և նրանց իրավասությունները

1400դրամ
7էջ
Ռեֆերատ

Փրկարար ծառայությունն իրականացնում է արտակարգ իրավիճակների կանխման, հնարավոր հետևանքների նվազեցման և վերացման, քաղաքացիական պաշտպանության գործառույթներ, արտակարգ իրավիճակներում և ռազմական դրության …

Արագ արձագանքման մասնագիտացված կազմավորումների և ուժերի ստեղծումն ու զարգացումը

2800դրամ
14էջ
Կուրսային

Արագ Արձագանքման Խմբերը (ԱԱԽ)՝ վերապատրաստված անվտանգության ծառայողներով, (նաև՝ առաջին բուժօգնություն) և GPS նավիգատոր համակարգով համալրված անվտանգության ծառայության պարեկային մեքենաներով, շուրջօրյա …

Փրկարարական անհետաձգելի վերականգնողական աշխատանքների ժամանակ օգտագործվող տեխնիկական միջոցները

1000դրամ
5էջ
Ռեֆերատ

Փրկարար աշխատանքներին վերաբերում են` տուժածներին դուրսբերումը վնասման օջախից, հրդեհների տեղայնացումը և մարումը, փլված ապաստարաններին օդ մատակարարելը, մարդկանց դուրսբերումը փլատակներից, վառվող …