Գեոդեզիա

3600դրամ
18էջ
Կուրսային

Գեոդեզիան ծագել է հեռավոր անցյալում, երբ պահանջ է առաջացել ուսումնասիրել երկրի մակերևույթը հողաչափության և տնտեսական նպատակներով։ (Մ. թ․ա․ 7-րդ դար․) …

Աշխարհի աշխարհագրական պատկերի ձևավորման ուսուցման գործընթացը

3200դրամ
16էջ
Կուրսային

Բոլոր ժամանակներում դպրոցը արտացոլում է հասարակության զարգացման միտումները: Պետական գաղափարախոսության և արժեքային համակարգի փոփոխման պայմաններում փոփոխվում են նաև դպրոցական կրթության …

Աշխարհագրական օրինաչափությունների նշանակությունը զբոսաշրջությունում

6000դրամ
30էջ
Կուրսային

Սույն աշխատանքի արդիականությունն ու կարևորությունը պայմանավորված է աշխարհագրական օրինաչափությունների առանձնահատությամբ, և նշանակությամբ զբոսաշրջության մեջ: Մենք աշխատանքում ներկայացրեցինք աշխարհագրության դերը զբոսաշրջության …