Աշխատանքային վեճերի տեսակները և լուծումը

2200դրամ
11էջ
Կուրսային

Հասարակական հարաբերությունների մասնակիցների իրավունքների ու պարտականությունների փոխադարձությունը միշտ էլ ենթադրում է նրանց շահերի բախում, տարբեր իրավիճակներում ցուցաբերվող մոտեցումների հակասություն: Ընդհանուր …

Սոցիալական ապահովագրության իրավունքը որպես ՀՀ իրավունքի համակարգի ինքնուրույն ճյուղ

2600դրամ
13էջ
Ռեֆերատ

Սոցիալական պետության լիարժեք գոյության հիմքը տնտեսական զարգացման մակարդակն է, որը թույլ է տալիս պահպանելով մրցակցությունը, ճկուն հարկային քաղաքականության միջոցով նպաստել …

Հանգստի ժամանակի տեսակները

3400դրամ
17էջ
Կուրսային

ՀՀ Սահմանադրության համաձայն յուրաքանչյուր ոք ունի հանգստի իրավունք (82-րդ հոդվ.): Այն հանդիսանում է աշխատողների կենսական կարևոր իրավունքներից մեկը, առանց որի` …