Մեքենաների և սարքավորումների օգտագործման նորմավորումը և պահանջի հաշվարկը

3800դրամ
19էջ
Կուրսային

Արտադրական պլանավորելիս արտադրական գործընթացի արդյունավետությունը և տնտեսական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումը ապահովելու նպատակով արտադրական պլանավորման ընթացքւոմ իրականացվում է բոլոր տեսակի տնտեսական …