Աշխատավարձի էությունը և ձևերը

3200դրամ
16էջ
Կուրսային

Աշխատավարձը գործոնային եկամուտ է, որն առաջանում է աշխատանք գործոնի կիրառման հետևանքով: Աշխատավարձն ըստ էության, աշխատանքի հավասարակշռության գինն է, որը շուկայում …