Շրջիկ լաբորատորիայի ստեղծում

2600դրամ
13էջ
Այլ աշխատանք

Մեր բիզնես գործունեությունը շրջիկ լաբորատորիայի ստեղծումն է, որը կզբաղվի տարբեր վայրերում մարդկանց թեստավորմամբ և պատվաստմամբ, որի գործունեությունը ունի և տնտեսական, …

Փոքր ձեռնարկությունների դերը ՀՀ-ում

3600դրամ
18էջ
Կուրսային

Փոքր բիզնեսը այսօր ամբողջ աշխարհում տնտեսության ժամանակակից շուկայական համակարգի բաղկացուցիչ մասն է, առանց որի տնտեսությունն ու հասարակությունն, որպես ամբողջություն, սովորաբար …

Փոքր բիզնեսի ֆինանսավորման ժամանակակից միջոցները

3000դրամ
15էջ
Կուրսային

Բիզնես գործունեության ընթացքում գործարարները մտնում են տնտեսական կապերի մեջ գործընկերների /կոնտրագենտների/ հետ՝ մատակարարների ու գնորդների, համատեղ գործունեության գործընկերների, միավորումների, ֆինանսավարկային …

Ձեռնարկատիրության ստեղծում

3000դրամ
15էջ
Կուրսային

Սեփական գործ կամ բիզնես ասելով հասկացվում է ցանկացած գործունեություն, որի նպատակն օգուտի, շահույթի սատցումն է: Ձեռնարկատիրական գործունեությունը արտադրատնտեսական բնույթի գործունեություն …

Բիզնեսի և պետության միջամտության կապը

4000դրամ
20էջ
Կուրսային

Յուրաքանչյուր երկրում հարկային գործիքներն ու լծակները հանդիսանում են տնտեսական առաջընթացի և զարգացման կարևոր նախապայմաններից մեկը` անկախ այդ երկրի քաղաքական կառուցվածքից …

Բիզնես պլան-ըմպելիքների վաճառք

2200դրամ
11էջ
Կուրսային

Մեր բիզնեսը նախատեսում է գործունեություն ծավալել ծառայությունների ոլորտում: Մասնավորապես այն նախատեսում է իրականացնել արագ ըմպելիքների վաճառք և զբաղվել մանրածախ առևտրով: …