Դերմատոմիկոզներ

3400դրամ
17էջ
Կուրսային

Դիսհիդրոտիկ էպիդերմոֆիտիայի և թարախածին ինֆեկցիայով բարդացած էպիդերմոֆիտիայի ընթացքում շատ հաճախ առաջանում են երկրորդային ցանավորումներ։ Նրանք զարգանում են սուր, կարող են …

Գլիկոզիդային դեղամիջոցները

2600դրամ
13էջ
Կուրսային

Բժշկական պրակտիկայում մեծ դեր են խաղում սրտային խմբի գլիկոզիդները, որոնք ունեն կարդիոտոնիկ ակտիվություն:  Նրանք բարձրացնում են միոկարդի աշխատունակությունը, ապահովելով մարդու …

Թոքաբորբ հիվանդությունը: Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում նրա բուժումը

3400դրամ
17էջ
Կուրսային

Թոքաբորբ հիվանդությունը կամ պնևմոնիան պատկանում է սուր վարակիչ հիվանդություններին: Թոքաբորբի հարուցիչներ կարող են լինել վիրուսների, բակտերիաների, սնկերի տարատեսակները: Հանդիպում են …