Լրիվ ձևափոխվող միջատների խմբին պատկանող երկթևերի, թաղանթաթևերի կարգերի միջատների ձևաբանական և կենսաբանական առանձնահատկություններն ու կարգաբանությունը

3200դրամ
16էջ
Կուրսային

Միջատները հոդվածոտանիների տիպի մեջ կազմում են ինքնուրույն դաս և իրենց տեսակների թվով կենդանիների ամենամեծ դասն են: Տարբերում են դասակարգման միավորների …