Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի սոցիալ-հասարակական, պատմա-մշակութային հիմնախնդիրները

1500դրամ
3էջ
Էսսե

Ֆիզիկական կուլտուրան և սպորտը անմիջական ներգործություն ունեն պետության և հասարակության տնտեսական, մշակութային կյանքի վրա` աշխատուժի որակի, առաջարկի և պահանջարկի կառուցվածքի, …