Անասնաբուծության վիճակը և տնտեսական արդյունավետության բարձրացման հնարավորությունները

2800դրամ
14էջ
Կուրսային

Հանրապետության անասնաբուծական մթերքների մրցունակության փոփոխության վրա ազդող գործոնների շարքում իրենց ուրույն տեղն ունեն գյուղացիական տնտեսությունների կողմից իրացման միջին գները և …

Գյուղատնտեսության ոլորտի ապահովագրության առանձնահատկությունները

1400դրամ
7էջ
Ռեֆերատ

Ապահովագրությունը ըստ իր տեսակների ենթարկվում է բազմաթիվ դասակարգումների և ստորազատումների: Ապահովագրության դասակարգը իրենից ներկայացնում է որոշակի սկզբունքներով ձևավորված համակարգ, որի …

Ապրանքը ագրոմարքեթինգի համալիրում

1200դրամ
6էջ
Ռեֆերատ

Մարքեթինգը տնտեսավարման բնագավառի ոլորտ է, որի շնորհիվ իրականացվող տնտեսական գործունեությունը դառնում է ավելի կանոնակարգված և արդյունավետ: Գոյություն ունեն բազմաթիվ առանձնահատկություններ, …

Ապահովագրության և ֆրանշիզայի գործող համակարգերը գյուղատնտեսության ոլորտում

1200դրամ
6էջ
Ռեֆերատ

Ապահովագրական փոխհատուցում տրվում է ոչնչացված կամ վնասված ողջ գույքի համար: Ապահովագրված գույքի` փոխադրման ընթացքում ոչնչանալու կամ վնասվելու համար ապահովագրական փոխհատուցում …