Քաղաքական որոշումների ընդունման տեսություն

3000դրամ
15էջ
Ռեֆերատ

Ժամանակակից գիտական աշխարհի համար մշտապես արդիական է քաղաքական որոծւմների ընդունման տեսությունը գիտական հետազոտությունների ոլորտը, որն ընդգրկում է մաթեմատիկայի, վիճակագրության, տնտեսագիտության, …

Հանրային մասնավոր գործընկերությունը հաջողված երկրների փորձը

5800դրամ
29էջ
Կուրսային

Ժամանակակից տնտեսության պայմաններում հանրային նշանակության ենթակառուցվածքային նախագծերի հաջող կենսագործման համար անհրաժեշտ է հանրային մարմինների և մասնավոր գործարարության ուժերի ու շահերի …

Օրենսդիր և գործադիր մարմինների ձևավորման ուղիները Իտալիայում

4400դրամ
22էջ
Կուրսային

Հանրային կառավարիչների կողմից Իտալիա կոչվող պետության քաղաքական համակարգի ու պետական ապարատի ուսումնասիրությունը խիստ արդիական է, քանի որ ժամանակակից աշխարհի աշխարհաքաղաքական …

Քաղծառայության համակարգի գնահատականը ու զարգացման միտումները

4000դրամ
20էջ
Կուրսային

Քաղաքացիական ծառայությունը պետությանն օրենսդրությամբ վերապահված լիազորությունների իրականացումն է, որն ընդգրկում է պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից քաղաքականություն իրականացնելը, պետական …

Հանրային անտարբերությունը որպես բռնատիրական կարգերի հաստատման նախադրյալ

2400դրամ
12էջ
Ռեֆերատ

Հանրային անտարբերությունը իրենից ներկայացնում է քաղաքական վարքի դրսևորման տարատեսակ գործընթաց, որում արտահայտվում են քաղաքական նախապատվությունները, ինչպես նաև բնակչության ընտրություններին մասնակցելու …