Իրադարձությունների մարքեթինգի էությունը և հիմնական առանձնահատկությունները

2400դրամ
12էջ
Կուրսային

Բոլոր ընկերություններին անհրաժեշտ է մտածել ապագայի մասին, մշակել երկարաժամկետ ռազմավարություն, որը հնարավորություն կտա ակտիվորեն արձագանքել շուկայի պայմանների փոփոխություններին: Յուրաքանչյուր ընկերություն …