Ռազմավարական վերլուծություն և պլանավորման դասական մոդելները

1600դրամ
8էջ
Կուրսային

Պատմականորեն ռազմավարական պլանավորմանը նախորդել է հեռանկարային պլանավորումը, որի հիմնական մեթոդը արտարկումն էր (էքստրապոլյացիա): Կառավարվող համակարգերի զարգացման, դրանց փոփոխությունների բազմագործոնության աճին …

Ռազմավարական վերլուծություն և պլանավորման դասական մոդելները

1600դրամ
8էջ
Կուրսային

Պատմականորեն ռազմավարական պլանավորմանը նախորդել է հեռանկարային պլանավորումը, որի հիմնական մեթոդը արտարկումն էր (էքստրապոլյացիա): Կառավարվող համակարգերի զարգացման, դրանց փոփոխությունների բազմագործոնության աճին …