Տնտեսության կառավարման արդյունավետության աճի գերակայությունները

4200դրամ
21էջ
Կուրսային

Հասարակական հարաբերությունների բարդացման գործընթացը բերեց ցանկացած բնագավառում ժամանակակից պետության խնդիրների ծավալի ընդարձակմանը: Ընդ որում հանրային կյանքի ամեն մի բնագավառում ընդարձակվում …

Նախագծի ռեսուրսների կառավարումը

3400դրամ
17էջ
Կուրսային

Նախագիծը ժամանակավոր գործունեություն է, որը ձեռնարկվում (իրականացվում) է բացառիկ արտադրանք, ծառայություն կամ արդյունք ստեղծելու համար: Նախագծերի Ժամանակավոր բնույթը ցույց է …

Նախագծի պաշարների կառավարումը

4200դրամ
21էջ
Կուրսային

Նախագծի աշխատանքների անխափան իրականացումըպայմանավորված է արտադրական գործընթացներում պահանջվող նյութական ռեսուրսների առկայությամբ, իսկ քանի որ նյութական ռեսուրսները ձեռք են բերվում որոշակի …

Մոտիվացիայի գործընթաց

3200դրամ
16էջ
Կուրսային

Ժամանակակից ձեռնարկություններում աշխատակիցների մոտիվացիայի համար կիրառվում են նյութական և սոցիալ-հոգեբանական խթաններ: Նյութական խթանների թվում են՝ աշխատավարձը, պարգևները, հավելավճարները և այլն, …

Մոտիվացիայի գործընթաց

3200դրամ
16էջ
Կուրսային

Ժամանակակից ձեռնարկություններում աշխատակիցների մոտիվացիայի համար կիրառվում են նյութական և սոցիալ-հոգեբանական խթաններ: Նյութական խթանների թվում են՝ աշխատավարձը, պարգևները, հավելավճարները և այլն, …

Հաշվապահական հաշվառման ռիսկերը և դրանց կառավարումը

3200դրամ
16էջ
Կուրսային

Նախագծի կառավարման ընթացքում որոշումներ կայացնելու գործընթացները, որպես կանոն, տեղի են ունենում հետևյալ գործոններով՝ բնականաբար անորոշության պայմաններում՝ Օպտիմալ լուծման ընտրության բոլոր …

Ապրանքների որակի կառավարման պետական և միջազգային կառավարման համակարգերը

3000դրամ
15էջ
Կուրսային

Ժամանակակից շուկայական տնտեսությունը սզկբունքորեն այլ պահանջներ է ներկայացնում թողարկվող արտադրանքի որակի նկատմամբ: Այսօրվա աշխարհում ցանկացած ընկերության գոյատևման հիմքը, ապրանքների և …

Ճապոնիայի կառավարման համակարգը

5000դրամ
25էջ
Կուրսային

Խոսելով կառավարման ուսումնասիրության անհրաժեշտության մասին` շատ գիտնականներ գտնում են, որ այն պայմանավորված է կառավարության գործառույթների ընդլայնմամբ և բարդացմամբ: Եթե ոչ …