Մարքեթինգային վարք հասկացությունը

4000դրամ
20էջ
Կուրսային

Մարքեթինգային վարքը տեսական գիտելիքների և կիրառական նշանակություն ունեցող ուսումնասիրությունների համեմատաբար նոր ոլորտ է, որի նախադրյալները ձևավորվել են դեռ վաղուց՝ տնտեսագիտության …