Toyota Motors ընկերությունը ճապոնական տնտեսական մոդելի համատեքստում

3000դրամ
15էջ
Կուրսային

Ճապիոնիայում` կառավարման ժամանակակից մեթոդները ձևավորվել են հետպատերազմյան խառնաշփոթի պայմաններում, որը ղեկավարների առջև խնդիր է դրել վերականգնել սոցիալական, քաղաքական և տնտեսական …

Մարքեթինգային վարք հասկացությունը

4000դրամ
20էջ
Կուրսային

Մարքեթինգային վարքը տեսական գիտելիքների և կիրառական նշանակություն ունեցող ուսումնասիրությունների համեմատաբար նոր ոլորտ է, որի նախադրյալները ձևավորվել են դեռ վաղուց՝ տնտեսագիտության …