Դերանունը պարսկերենում և հայերենում

6000դրամ
30էջ
Կուրսային

Զուգադրական լեզվաբանությունը երկու կամ ավելի լեզուների տիպաբանական ուսումնասիրությունն է, որի նպատակն է ի հայտ բերել համեմատվող լեզուների քերականական կառուցվածքի ընդհանրություններն …

Նաղաշ Հովնաթանը` սիրո երգիչ

3400դրամ
17էջ
Կուրսային

Նաղաշ Հովնաթանը միջնադարի հայ նշանավոր բանաստեղծներից մեկն է, հանճարեղ Սայաթ-Նովայի անմիջական նախորդը: Հովնաթանը հանդես եկավ այն ժամանակ, երբ մի կողմից …

Մարկոս աղա Ալիմյանի, Գեթսբիի, հայր Գորիոյի կերպարների համեմատական վերլուծություն

800դրամ
4էջ
Ռեֆերատ

Համեմատուում ենք երեք տարբեր կերպարների, իսկ համեմատության հիմքում փողն ու հասարակությունն են, մարդկանց անտարբերությունը դեպի բարոյակն արժեքներ, փողի, նյութականի նկատմամբ …

Մակդիրները Տերյանի «Գիշեր և հուշեր» շարքում

2600դրամ
13էջ
Կուրսային

Գեղարվեստական ոճի խնդիրը իրականության գեղագիտական վերարտադրումն է, հետևաբար «գրականության մեջ իրականության տեսանելի, պատկերավոր արտացոլումը, որը հենված է հուզական ընկալման վրա, …

Հայ գրականության ուսուցման խոչընդոտները (կամ դժվարությունները) թեստային ուսուցման ընթացքում

1200դրամ
6էջ
Ռեֆերատ

Գրականության դասավանդման մեթոդիկան ուսուցման մեթոդների, եղանակների գիտականորեն մշակված այն համակարգն է, առանց որի հնարավոր չէ միջնակարգ դպրոցում գրականության լիարժեք և …