Լոգիստական համակարգ

4200դրամ
21էջ
Կուրսային

Շուկայական հարաբերություններին անցման հետ 90-ական թթ. ԱՊՀ-ի որոշ երկրներում առաջացավ և ակտիվորեն սկսեց զարգանալ մի գիտապրակտիկ ուղղություն, որը կոչվեց լոգիստիկա: …