Առավոտ օրաթերթ

3000դրամ
15էջ
Կուրսային

Ինչպես մյուս գործառական ոճերը, հրապարակախոսական ոճը ևս ունի իր ընդհանուր, ոճակազմիչ հատկանիշներն ու կիրառական առանձնահատկությունները: Հրապարակախոսական ոճը նորմատիվ, կանոնակարգված բնույթ …

Թատրոն-մշակույթ-լրագրություն

4000դրամ
20էջ
Կուրսային

Յուրաքանչյուր մշակույթ և յուրաքանչյուր էթնոս ունի իր ավանդույթներն ու ավանդական սովորությունները: Դրանք արդյունք են տարիներով կուտակված փորձի ու արտացոլում են …