ԱՏԳԱԱ 2-րդ բաժնի (բուսական ծագման ապրանքներ) նկարագիրը և տեղը անվանացանկում

3600դրամ
18էջ
Կուրսային

Արտաքին տնտեսական գործունեության մաքսասակագնային և ոչ սակագնային կարգավորման միջոցների կիրառման, ինչպես նաև մաքսային վիճակագրության վարման նպատակով Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառվում է …

Ֆիզիկական անձանց կողմից մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների առանձնահատկությունները

3000դրամ
15էջ
Կուրսային

Ժամանակակից տնտեսական զարգացումը բնութագրվում է տարածքային և միասնական միջտնտեսական համալիրներում ազգային տնտեսությունների ինտեգրման վառ տենդենցով, ազատ առևտրի ընդարձակ գոտիների ստեղծման …

ՊԵԿ-Հարկային գործունեությունը

2800դրամ
14էջ
Կուրսային

Համաձայն, «Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության կառուցվածքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ Նախագահի 1996թ. հունիսի 15-ի թիվ 287 հրամանագրի, ՀՀ կառավարության կառուցվածքում ստեղծվեց …

Մաքսասակագնային կարգավորման միջոցները

3200դրամ
16էջ
Կուրսային

Համաշխարհային տնտեսության, արտաքին տնտեսական գործունեության և արտաքին առևտրի զարգացման օրինաչափությունները միշտ էլ եղել են տնտեսագետների ուշադրության կենտրոնում, և այս կապակցությամբ …

Մաքսային տարանցում, անմաքս առևտուր

2400դրամ
12էջ
Կուրսային

Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող` Միության ապրանք չհանդիսացող ապրանքները ձևակերպվում են հայտարարատուի ընտրած մաքսային ընթացակարգով` Միության մաքսային օրենսգրքով, սույն օրենքով և Հայաստանի …

Մաքսային վճարների հասկացությունը և տեսակները

3600դրամ
18էջ
Կուրսային

Մաքսային վճարների հաշվարկումը և վճարումը իրենից ներկայացնում է արտաքին տնտեսական գործունեության (ԱՏԳ) իրականացման կարևորագույն գործիքներից մեկը: Բազմաթիվ երկրներում մաքսային վճարները …

Մաքսային ստուգումը որպես հսկողության ձև

4600դրամ
23էջ
Կուրսային

Մաքսային հսկողություն է համարվում Մաքսային միության և ՀՀ մաքսային օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով, ինչպես նաև միջազգային պայմանագրերով ամրագրված դրույթների …

Մաքսային սահմանով ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների տեղափոխման մաքսային ռեժիմները

5000դրամ
25էջ
Կուրսային

Պետության կողմից արտաքին տնտեսական գործունեության արդյունավետ կազմակերպմանը մեծապես աջակցում են մաքսային մարմինները, որոնց արտաքին տնտեսական կապերի և գործունեության իրավասության հիմքը …