Կիսահաղորդչային դետեկտոր

4000դրամ
20էջ
Կուրսային

Թեմայի ընտրության հիմնավորումը: Առաջին կիսահաղորդիչային դետեկտորների ի հայտ գալը 60-ական թվականներին կարևոր քայլ էր միջուկային ֆիզիկայի փորձարարության զարգացման հարցում: Նրանց …