Ցուցչային հավասարումներ

4000դրամ
20էջ
Կուրսային

Ցուցչային հավասարումներ լուծելիս պետք է հիշել, որ ցանկացած ցուցչային հավասարման լուծումը կարող է կրճատվել մինչև ամենապարզ ցուցչային հավասարումների լուծում։