Վերազգային կորպորացիաների դերը ժամանակակից միջազգային բիզնեսում

4800դրամ
23էջ
Կուրսային

Համաշխարհային տնտեսության զարգացման արդի կարևորագույն օրինաչափություններից մեկը շարունակում է մնալ գլոբալացումը: Այն ազգային տնտեսությունների ձուլումն է մեկ ընդհանուր համաշխարհային համակարգի …