Առևտուրը որպես ապրանքարտադրողների և սպառողների միջև հիմնական կապի ձև

3400դրամ
17էջ
Կուրսային

Շուկայական տնտեսության պայմաններում ձեռնարկության տնտեսական գործունեության բարենպաստ իրականացման գրավականներից են դեպի սպառողները ուղղվածությունը և ճկուն հարմարվողականությունը շուկայական մրցակցության փոփոխություններին: Ձեռնարկության …

Արտաքին տնտեսական գործունեությունը որպես գործարարական գործունեության ինքնուրույն տեսակ

2800դրամ
14էջ
Կուրսային

Արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնում են ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունը, այնպես էլ տնտեսավարող առանձին սուբյեկտները: Պետության մակարդակով իրականացվող արտաքին տնտեսական գործունեությունը հանդիսանում …