Տնտեսության մոնոպոլացման աստիճանի գնահատումը Հակամենաշնորհային քաղաքականություն

4000դրամ
20էջ
Կուրսային

Շուկայի կենտրոնացման ձևերի և ուղիների բազմազանությունը պայ­մանավորում է նաև դրա չափման համար օգտագործվող ցուցա­նիշների բազմությունը: Բավական շատ է շուկայական կենտրոնացման …