Մոտիվացիան որպես կառավարման ֆունկցիա

2400դրամ
12էջ
Կուրսային

Մոտիվացիան կառավարման գործառույթներից է, որը կարևոր դեր ունի աշխատանքային գործընթացի կազմակերպման ու ստացվող արդյունքների արդյունավետության ապահովման գործում: Կազմակերպության գործունեության որոշիչ …

Անձնակազմի կառավարման փուլերը

4000դրամ
20էջ
Կուրսային

Անձնակազմը տարբեր մասնագիտութան աշխատակիցների խումբ է, որոնք զբաղված են տվյալ ձեռնարկությունում և մտնում են նրա կազմի մեջ: Սովորաբար «անձնակազմ», «կազմակերպության …