Տնտեսական քաղաքականության ազդեցությունը վճարային հաշվեկշռի վրա

2400դրամ
12էջ
Կուրսային

Երկրի բազմաբնույթ արտաքին տնտեսական գործառնություններն իրենց արտացոլումն են գտնում մի հաշվեկշռային հաշվարկում, որն ընդունված է անվանել վճարային հաշվեկշիռ: Արժույթի միջազգային …

Վճարային հաշվեկշռի հաշվեմնացորդի հավասարեցման Քեյնսյան և դասական մոտեցումներ

4200դրամ
21էջ
Կուրսային

Համաշխարհային տնտեսության զարգացման արդի պայմաններում, երբ անընդհատ խորանում և ծավալվում են գլոբալացման երևույթները, ակտիվանում է աշխատանքի և կապիտալի միջազգային շարժը, …

Համաշխարհային առևտրի բնութագիրը, բնորոշումը

4400դրամ
22էջ
Կուրսային

Միջազգային առևտրային հարաբերությունների գործնական իրացումն արդիական է դարձնում այնպիսի գիտելիքների ստացումը, առանց որոնց առևտրային որևէ գործարք իրական հաջողություններ չի կարող …

Մտավոր սեփականության օբյեկտները

2400դրամ
12էջ
Կուրսային

21-րդ դարը բնութագրվում է բարձր տեխնոլոգիաների և նորարարությունների աննախադեպ զարգացմամբ, որն իր էական ազդեցությունն է թողում տնտեսության գրեթե բոլոր ոլորտների …

Միջազգային վարկեր և արտաքին պարտք

3600դրամ
18էջ
Կուրսային

Միջազգային վարկը այնպիսի հասկացություն է, որն այսօր կիրառվում է գրեթե բոլոր երկրներում: Միջազգային վարկը կարևոր դեր է խաղում պետության տնտեսական …

Համաշխարհային բանկերի խումբ

3000դրամ
15էջ
Կուրսային

Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների զարգացման արդի փուլին բնորոշ կարևորագույն առանձնահատկություններից մեկը միջազգային համագործակցության անընդհատ խորացումն է, ինչը ենթադրում է համատեղ գործունեության …