Պետական կառավարման մարմինները

2600դրամ
13էջ
Կուրսային

Հայաստանի կարևորագույն խնդիրներից մեկը տարածքների համաչափ զարգացումն է։ Այդ քաղաքականության իրականացման նշանակալի ուղղությունները կառավարման համակարգերի ու իշխանության ապակենտրոնացումն ու ապահամակենտրոնացումն …

Նախագծման աշխատանքների կառավարումը

3400դրամ
17էջ
Կուրսային

Նախագիծը ժամանակավոր գործունեություն է, որը ձեռնարկվում (իրականացվում) է բացառիկ արտադրանք, ծառայություն կամ արդյունք ստեղծելու համար: Նախագծերի Ժամանակավոր բնույթը ցույց է …

Նախագծերի կառավարման կազմակերպական կառուցվածքը և դրա արտաքին միջավայրը

1400դրամ
7էջ
Ռեֆերատ

Նախագծերի կառավարման արդյունավետությունը հիմնականում կախված է կիրառվող կազմակերպական կառուցվածքից: Նախագիծը կարող է իրականացվել կառավարման համապատասխան կազմակերպչական կառուցվածքների լայն սպեկտրի հիման …

Նախագծման աշխատանքների կառավարումը

4400դրամ
22էջ
Կուրսային

Առօրյա կյանքում մենք շատ ենք հանդիպում «նախագծի կառավարում», «նախագծի իրականացումե, «համատեղ նախագիծ», «խոշոր նախագիծ», «նախագծի ֆինանսավորում» և այլ նման բառակապակցությունների: …