Տարածքային կառավարման մարմինները և նրանց գործառույթները

2600դրամ
13էջ
Կուրսային

Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման մարմինների գործունեության արդյունավետության բարձրացման, վարչատարածքային կառուցվածքի, դրա տնտեսապես հիմնավորվածության վերաբերյալ մեծաթիվ գիտական ուսումնասիրությունների փաստը վկայում է …

Պետական կառավարման արդյունավետությունը

4400դրամ
22էջ
Կուրսային

Ժամանակակից աշխարհում չափազանց կարևորվում է պետական կառավարման քաղաքականությունը, որը նպաստում է ժողովրդավարական կառավարման արժեհամակարգի և քաղաքացիական հասարակության զարգացմանը, պետական կառավարման …