Դեզինֆորմացիան որպես քաղաքական տեխնոլոգիա

3000դրամ
15էջ

21-րդ դարում մարդկային քաղաքակրթության զարգացման հիմնական նշաններից մեկը նրա կյանքի հիմնական ոլորտների տեխնոլոգիականացման ակտիվ գործընթացն է: Բացառություն չեն նաև հասարակական-քաղաքական …

Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության վերլուծություն

2200դրամ
11էջ
Կուրսային

Ժամանակակից քաղաքագիտությունում քաղաքական խոսույթի ուսումնասիրությունը նախընտրական ծրագրերի վերլուծության միջոցով դարձել է խիստ արդիական: Այն հնարավորություն է տալիս հանրության մոտ ձևավորել …

Քաղաքացիական ծառայողին պաշտոնից ազատելու հիմքերը

3400դրամ
17էջ
Կուրսային

Ներկայումս քաղաքացիական ծառայության հարաբերությունները կարգավորվում են 2001 թվականին ընդունված «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, որը կարգավորվում է Հայաստանի Հանրապետությունում …

Պատգամավորի թեկնածուների կարգավիճակը

1200դրամ
6էջ
Ռեֆերատ

ՀՀ Ազգային ժողովի ընտրությունները կազմակերպվում և անցկացվում են համամասնական ընտրական համակարգով: Ազգային ժողովի պատգամավորների նվազագույն թիվը 101 է: ՀՀ Ազգային …

ՀՀ նախագահ

4400դրամ
22էջ
Կուրսային

Հայաստանում ընթացող սահմանադրական բարեփոխումների առանցքային խնդիրներից է ՀՀ Նախագահի կարգավիճակի արմատական վերանայումը և, համապատասխանաբար, նրա գործառութային կառուցակարգի ու լիազորությունների փոփոխությունը: …

Երաշխիքը որպես պարտավորությունների ապահովման միջոց

4600դրամ
23էջ
Կուրսային

Մտնելով պարտավորական հարաբերությունների մեջ` քաղաքացիաիրավական հարաբերության սուբյեկտներն իրենց առաջ դնում են որոշակի նպատակներ, որոնք կարող են արտահայտվել գործողությունների կատարմամբ կամ …

Բանավեճի էթիկա

2400դրամ
12էջ
Ռեֆերատ

Էթիկա բառը ունի հունական ծագում, նշանակում է վարք, ժամանակի ընթացքում էթիկա ասելով՝ սկսել են հասկանալ ոչ միայն առհասարակ վարք, այլ …