Քրեական պատասխանատվությունը վանդալիզմի համար

2800դրամ
14էջ
Կուրսային

Հարափոփոխ հասարակական կարգի աստիճանական զարգացմանը զուգընթաց էական փոփոխությունների էին ենթարկվում նաև իրավական կարգավորիչ մեխանիզմները: Այդ փոփոխությունների համատեքստում հասարակական կարգի դեմ …

Սպանությունների քննության մեթոդիկան

1600դրամ
8էջ
Ռեֆերատ

Սպանությունների քննության մեթոդիկա յի համակարգը կազմված է հետևյալ բաղադրիչներից՝ Սպանության քրեաիրավական և կրիմինալիստիկական բնութագիր, Գործով պարզման ենթակա հանգամանքների շրջանակի հստակեցում …

Պոռնկությամբ զբաղվելուն ներգրավելը

3600դրամ
18էջ
Կուրսային

Ինչպես ցանկացած պետության, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքականության առաջնահերթ խնդիրներից է հասարակության կենսական կարևոր շահերի, հասարակության խաղաղ գոյակցությունը և կայուն …

Պատասխանատվությունը անչափահասների առևտրի համար

3000դրամ
15էջ
Կուրսային

Համաշխարհային պատերազմների, գլոբալ ճգնաժամերի, ինչպես նաև հանցավորության զարգացմանը զուգընթաց առանձնահատուկ նշանակություն ստացավ անչափահասների առևտրի հետ կապված հարցրեի սահմանումը: Այն որոշակիորեն …

Հափշտակության ավարտման պահը

3800դրամ
19էջ
Կուրսային

Պետության կողմից սեփականության պաշտպանության գործառույթի ստանձնումը իրականցվում է տարբեր միջոցներով և մեթոդներով, որոնց մեջ զգալի տեղ է հատկացվում քրեական իրավունքին: …

Հափշտակության ավարտման պահը

4400դրամ
22էջ
Կուրսային

ՀՀ Սահմանադրության համաձայն՝ «Հայաստանի Հանրապետությունում ճանաչվում և պաշտպանվում է սեփականության իրավունքը»: Միաժամանակ, ըստ ՀՀ Սահմանադրության՝ «յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի իր …

Կոռուպցիայի բնութագիրը և դրսևորումները

3400դրամ
17էջ
Ռեֆերատ

«Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ռազմավարության» համաձայն ազգային անվտանգության ներքին սպառնալիքներից է պետական կառավարման համակարգի արդյունավետության նվազումը, դատաիրավական համակարգի նկատմամբ վստահության …

Ապրանքային նշանի ապօրինի օգտագործումը

3400դրամ
17էջ
Կուրսային

Շուկայական տնտեսության զարգացմանը զուգընթաց, երբ տնտեսության տարբեր ճյուղեր սկսեցին աճ ու զարգացում ապրել, հատուկ կարևորություն ստացան նաև մտավոր գործունեության արդյունք …

Вымогательство

4200դրամ
21էջ
Կուրսային

Актуальность темы. В странах с развитой правовой системой уделяется большое внимание защите прав собственности, разными, в том числе уголовно-правовыми методами. …