Ռիսկ-մենեջմենթի ծագման պատմությունը

2400դրամ
12էջ
Կուրսային

Յուրաքանչյուր ձեռնարկատեր իր գործունեությունը սկսելու հենց առաջին պահից բախվում է մի շարք ոիսկերի հետ: Դրանք վերաբերում են այնպիսի տնտեսական, տեխնոլոգիական …

Ձեռնարկատիրական ռիսկերի վերլուծությունը, գնահատումը և իջեցման նպատակները

5400դրամ
27էջ
Կուրսային

Ձեռնարկատիրական գործունեությունը իրենից ներկայացնում է հաստատուն հիմքերով իրականացվող գործունեություն, որը հետապնդում է շահույթ և ունի զարգացման ու ընդլայնման միտում: Ձեռնարկատիրությունը …