Սահմանադրությունը որպես երկրի հիմնական օրենք

3000դրամ
15էջ
Կուրսային

Ներկայիս անընդհատ զարգացող ու փոփոխվող աշխարհում սահմանադրականությունը հանդես է գալիս որպես պետության զարգացվածության գնահատման առանցքային չափորոշիչ՝ կարևորվելով նրա՝ երկրի հիմնական …

Սահմանադրաիրավական նորմեր և ինստիտուտներ

5200դրամ
26էջ
Կուրսային

Իրավունքի նորմն իրավունքի բոլոր այն վարդապետությունների (անկախ իրավահասկացողության տիպերի տարբերություններից) հիմնադիր հասկացություններից մեկն է, որոնք իրավունքը մեկնաբանում են նորմատիվորեն, այսինքն` …