Հարցազրույց

2200դրամ
11էջ
Կուրսային

Սոցիոլոգիական հետազոտությունը սկսվում է ոչ թե հարցաթերթի լրացմամբ, ինչպես կարծում են շատերը, այլ հիմնահարցի մշակմամբ, հետազոտության նպատակների ու վարկածների ճշգրտմամբ, …

Հարմարվողականություն

2200դրամ
11էջ
Կուրսային

Նախադպրոցական տարիքում հույզերի և հատկապես զգացմունքների զարգացման ժամանակաշրջանը հիմք է ծառայում նրանց ձևավորման համար` դպրոցում ուսանելու շրջանում: Դպրոցական տարիքում զգացմունքների …

Որդեգրում և սոցիալական աշխատանք

2600դրամ
13էջ
Կուրսային

Սոցիալական աշխատանքը մասնագիտական գործունեություն է, որն օգնում է անհատներին, խմբերին և համայնքներին լուծելու իրենց սոցիալական հիմնախնդիրները` այդ նպատակով օգտագործելով առկա …

Միայնության երևույթը և նրա հաղթահարման ուղիները սոցիալական աշխատանքում

2600դրամ
13էջ
Կուրսային

Վերջին տարիներին ժողովրդագրական և սոցիալական գործընթացները գիտնականներից շատերին ստիպեցին ուշադրություն դարձնել բնակչության ծերացման գլոբալ տենդենցի, որն այսօր դրսևորվում է աշխարհի …

Նպաստների համակարգը և ընտանեկան նպաստը

2600դրամ
13էջ
Կուրսային

ՀՀ կառավարության կողմից սոցիալական աջակցությունը ՀՀ քաղաքացիներին տրվում է ընտանեկան նպաստի, երեխայի խնամքի նպաստի, մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի, …

Էթնիկ հետազոտական մեթոդաբանություն

1600դրամ
8էջ
Ռեֆերատ

Ներկայումս էթնիկ հետազոտության մեթոդաբանության թեմայի վերաբերյալ առավել հաստատված է Յու. Վ. Հարությունյանի, Լ.Մ. Դրոբիզևոյի և Ա.Ա. Սուսոկոլովայի տեսակետը: Ըստ որի՝ …

Հաշմանդամության բժշկական և սոցիալական մոդելները՝ տարբերությունները և առավելությունները

2000դրամ
10էջ
Ռեֆերատ

Ներկայումս հաշմանդամության ընկալման վերաբերյալ գոյություն ունեն և պրակտիկայում    կամա    թե    ակամա    կիրառվում են   երկու   մոդելներ՝   բժշկական   ու   բարեգործական   և   սոցիալական,  …