Միայնության երևույթը և նրա հաղթահարման ուղիները սոցիալական աշխատանքում

2600դրամ
13էջ
Կուրսային

Վերջին տարիներին ժողովրդագրական և սոցիալական գործընթացները գիտնականներից շատերին ստիպեցին ուշադրություն դարձնել բնակչության ծերացման գլոբալ տենդենցի, որն այսօր դրսևորվում է աշխարհի …

Նպաստների համակարգը և ընտանեկան նպաստը

2600դրամ
13էջ
Կուրսային

ՀՀ կառավարության կողմից սոցիալական աջակցությունը ՀՀ քաղաքացիներին տրվում է ընտանեկան նպաստի, երեխայի խնամքի նպաստի, մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի, …

Էթնիկ հետազոտական մեթոդաբանություն

1600դրամ
8էջ
Ռեֆերատ

Ներկայումս էթնիկ հետազոտության մեթոդաբանության թեմայի վերաբերյալ առավել հաստատված է Յու. Վ. Հարությունյանի, Լ.Մ. Դրոբիզևոյի և Ա.Ա. Սուսոկոլովայի տեսակետը: Ըստ որի՝ …

Հաշմանդամության բժշկական և սոցիալական մոդելները՝ տարբերությունները և առավելությունները

2000դրամ
10էջ
Ռեֆերատ

Ներկայումս հաշմանդամության ընկալման վերաբերյալ գոյություն ունեն և պրակտիկայում    կամա    թե    ակամա    կիրառվում են   երկու   մոդելներ՝   բժշկական   ու   բարեգործական   և   սոցիալական,  …

Երիտասարդների ժամանցի անցկացման ձևերը

6400դրամ
32էջ
Կուրսային

Աշխատանքային ժամանակն ու ժամանցը փոխկապակցված երևույթներ են: Որքան կարճ է աշխատանքային ժամանակահատվածը, այնքան շատ ժամանակ է հատկացվում ժամանցին ու հանգստին: …

Երիտասարդության քաղաքական ներգրավվածության սոցիալ-մշակութային նախադրյալները Հայաստանում

16500դրամ
33էջ
Դիպլոմային

Պետության և հասարակության փոխհարաբերություններն ու դրանց բնույթը վերաբերվում են ազգային պետական համակարգի քաղաքական մշակույթի ոլորտին: Հասարակության քաղաքական մշակույթն այն միջավայրն …