Կազմակերպության ֆինանսական կայունությունը բնութագրող ցուցանիշները

4400դրամ
22էջ
Կուրսային

Ֆինանսական կայունությունը տնտեսական գործունեության ընթացքում կատարվող ծախսերի նկատմամբ եկամուտների կայուն աճն է, ֆինանսական պաշարների արդյունավետ կառավարումը, արտադրական գործունեության անընդհատության ապահովումը, …

Կազմակերպության ֆինանսական կայունությունը բնութագրող գործակիցների և ֆինանսական կայունության պաշարի վերլուծությունը

3000դրամ
15էջ
Կուրսային

Ֆինանսական կայունությունը՝ որպես կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական վերլուծության գործիք, գտնվում է բազմաբնույթ գործոնների ազդեցության տակ, որոնք տարբեր կերպով ունեն իրենց ազդեցությունը ֆինանսական …

Ընկերության ֆինանսական կայունության գնահատումը

5000դրամ
25էջ
Կուրսային

Շուկայական տնտեսության պայմաններում կազմակերպության գործարար ակտիվությունը և հուսալիությունը բնութագրվում է նրա ֆինանսական դրությամբ: Դա շուկայի բոլոր մասնակիցների շահերի իրագործման երաշխիքն …

Կազմակերպության ֆինանսական արդյունքների վերլուծությունը

4000դրամ
20էջ
Կուրսային

Շուկայական տնտեսության պայմաններում կազմակերպությունները ուժեղ մրցակցությանն ու անկայուն արտաքին միջավայրի փոփոխություններին դիմակայելու, երկարաժամկետ կտրվածքով ֆինանսական կայունությունը և շուկայում իրենց դիրքը …

Անձնակազմի շարժը բնութագրող գործակցի վերլուծություն

3000դրամ
15էջ
Կուրսային

Վերլուծական հետազոտությունները հիմնականում կա­տար­վում են «Աշխատանքի մասին հաշվետվության» տվյալ­ներով: Դրանից բացի, օգտագործվում են նաև կազմակեր­պու­թյան բիզնես-ծրագիրը, կադրերի բաժնի, տաբելային հաշվառ­ման …