Տեղեկատվական պատերազմներ

1400դրամ
7էջ
Ռեֆերատ

«Տեղեկատվական պատերազմ» հասկացությունը սահմանվում է որպես «նպատակաուղղված գործողություն հակառակորդի նկատմամբ տեղեկատվական գերազանցության հասնելու համար, նրա տեղեկատվությանը, տեղեկատվական համակարգերն, տեղեկատվական գործընթացներին …

IOT MQTT

3600դրամ
18էջ
Կուրսային

Ինտերնետ ապրանքների արդյունաբերությունը (հաճախ արդյունաբերական) Համացանցը (IndustrialInternetofThings, IIoT), ապրանքների համացանց է, կորպորատիվ/ճյուղային կիրառման համար, համակարգչային ցանցերի և միացված ներդրված տվիչներով …

Թրենդային ցուցանիշներ

2600դրամ
13էջ
Կուրսային

Թրենդի հասկացությունը տեխնիկական վերլուծության բոլոր հիմքերի հիմքն է։ Գործնականում յուրաքանչյուր առևտրային ստրատեգիայում թրեյդերի ամենաառաջնային խնդիրն է բացահայտել․ թե ինչ վիճակում …