Ստոխաստիկ փոխկապվածություններ

2200դրամ
11էջ
Կուրսային

Վիճակագրությունում տարբերում են ֆունկցիոնալ կապ և ստոխաստիկ կախվածություն հասկացությունները: Ֆունկցիոնալ են անվանում այն կապը, որի դեպքում գործոնային հատկանիշի որոշակի արժեքին …

Դինամիկայի շարքերը և դրանց տեսակները

2400դրամ
12էջ
Կուրսային

Դինամիկայի շարքերը վիճակագրական այն շարքերն են, որոնք ցույց են տալիս հասարակական երևույթների մակարդակները որոշակի ժամանակահատվածներում կամ երևույթների առկայությունը ժամանակի որոշակի …

Գների վիճակագրության խնդիրները և ցուցանիշների համակարգը

2400դրամ
12էջ
Կուրսային

Գների վիճակագրության ցուցանիշների համակարգն իրենից ներկայացնում է փոխկապակցված և փոխլրացնող ցուցանիշների համախումբ, որոնք բնութագրում են ինչպես գների (սակագների) փաստացի մակարդակը, …

Փոփոխուն և կայուն կազմով ինդեքսներ

1800դրամ
9էջ
Ռեֆերատ

Վիճակագրության պրակտիկայում ինդեքսները առավել տարածված,կարևորագույն ընդհանրացնող ցուցանիշներ են: Դրանց օգնությամբ բնութագրվում են ազգային տնտեսությունում տեղի ունեցող փոփոխությունները ամբողջությամբ և ըստ …

Բնակչության հեռանկարային թվի հաշվարկման մեթոդները

3400դրամ
17էջ
Կուրսային

Բնակչության վիճակագրությունը վիճակագրական գիտության ամենահին ճյուղն է: Դեռ վաղ անցյալում ռազմական ու տնտեսական նպատակներով իրականացվող հաշվավիճակագրական բնույթի առաջին գործառնությունները կապված …