Կապիտալի շուկայի բարելավման հիմնախնդիրները

Գին՝ 17500դրամ
Էջերի քանակ՝ 35էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Վերլուծություն
Աշխատանքի ID` 1115

Բովանդակություն

1. ՀՀ կապիտալի շուկայի ձևավորումը և ներկա զարգացումները
2. ՀՀ կապիտալի շուկայի հիմնախնդիրների բարելավման ուղիները

Հատված

Հայաստանյան կապիտալի շուկան բռնել է զարգացման ուղին, որի համար արդեն ստեղծված են բոլոր նախադրյալները: 2008թ. հունվար ամսին միջազգային շուկայում հայտնի շվեդական OMX բորսայական օպերատորի և ՀՀ կառավարության միջեւ Հայաստանի ֆոնդային բորսայի (ՀՖԲ) և Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայի բաժնետոմսերի ձեռքբերման վերաբերյալ համաձայնագիր ստորագրվեց:
Ըստ վերոնշյալ համաձայնագրի, OMX-ը դարձավ ՀՖԲ-ի և կենտրոնական դեպոզիտարիայի բաժնետոմսերի 100%-ի սեփականատերը: Այնուհետև միջազգային շուկայում կայացավ մեկ այլ կարեւոր գործարք, OMX-ի և մեկ այլ խոշորագույն բորսայի՝ NASDAQ-ի միավորման գործընթացը, ինչի արդյունքում ձևավորվեց խոշորագույն ֆոնդային բորսան՝ NASDAQ OMX-ը, և այն այդպես էլ վերանվանվեց՝ խթանելով նաև Հայաստանի կապիտալի շուկայի գրավչությունը: Արդեն իրականություն է միջազգային առաջատար այս ֆոնդային բորսայի մուտքը հայաստանյան ֆինանսական շուկա, իսկ արդյունքներին մեր տնտեսությունն հետզհետե արձագանքելու է:

Գրականության ցանկ

1.Արժեթղթերի շուկա ուսումնական ձեռնարկ, տնտ.դոկ. պրոֆ. Ա. Սալնազարյանի խմբագրությամբ, Երևան 2015թ.,
2. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենք, ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր, ՀՕ-154, 11.06.2009
3. Ա. Սալնազարյան, Բաժնետոսմերի առաջնային շուկայի զարգացման հիմնական ուղղությունները ՀՀ-ում, ՀՊՏՀ «ՌԴ եւ ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները» միջազգային գիտագործնական համաժողովի նյութեր, Երեւան,
4. Տնտեսագետ, Նոյեմբեր 2008, 293 էջ
5.ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիայի տարեկան հաշվետվություններ 2012, 2013, 2014

Պատվիրել/