Լիպազների նշանակությունը դեղագիտության մեջ

Գին՝ 8500դրամ
Էջերի քանակ՝ 17էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Վերլուծություն
Աշխատանքի ID` 1129

Բովանդակություն

Նախաբան
1. Մանրեային լիպազներ դրանց ակտիվ արտադրիչները
1.1 Լիպազների կառուցվածքային առանձնահատկությունը
1.2 Մանրեային լիպազների ակտիվ արտադրիչը
1.3 Մանրէային լիպազների որոշ ֆունկցիաներ
2.Թերմոֆիլ լիպազներ, դրանց կիրառությունը
2.1 Թերմոֆիլ լիպազների ստեղծման անհրաժեշտությունը
2.2 Թերմոֆիլ լիպազների առավելությունները
2.3 Թերմոֆիլ լիպազների ստացումը
2.4 Թերմոֆիլ լիպազների ջերմային կայունությունը
2.5 Թերմոֆիլ լիպազների կիրառումը
2.5.1.Օրգանական սինթեզում
2.5.2.Սննդային սինթեզում
2.5.3.Կաթնամթերքի արտադրության մեջ
2.5.4.Լվացող միջոցներում
2.5.5.Թղթի և ցելյուլոզայի արտադրությունում
2.5.6.Կոսմետիկայի և պարֆումերիայի մեջ
2.5.7.Ճարպերի և յուղերի վերամշակման մեջ
2.5.8.Դեղագիտության մեջ
3.Մանրեային լիպազների կիրառությունը դեղագիտության մեջ
3.1 Մանրէային լիպազների մի շարք հատկություններ դեղագիտության մեջ
3.3 Մանրեային լիպազները որպես բիոսենսորներ
3.2 Մանրէային լիպազները դեղերի արտադրության մեջ
3.3 Լիպազները որպես դիագնոստիկ գործիքներ
3.4 Դեղագիտական մանրէային լիպազների կոմերցիոն նշանակությունը

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

Պատվիրել/