Երևանի քաղաքապետարանի հաշվետվություն

Գին՝ 3400դրամ
Էջերի քանակ՝ 17էջ
Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ
Աշխատանքի տեսակ՝ Կուրսային
Աշխատանքի ID` 12223

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմը, նրա կառավարումը և կառուցվածքը
2. Երևան քաղաքի մակրոտնտեսական ցուցանիշների վերլուծությունը Երևանի քաղաքապետարանի կողմից

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

Պատվիրել/