«Ալեքս-Գրիգ»-ի հաշվետվություն

Գին՝ 2600դրամ
Էջերի քանակ՝ 13էջ
Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ
Աշխատանքի տեսակ՝ Կուրսային
Աշխատանքի ID` 12224

Բովանդակություն

Ներածություն
1. «Ալեքս-Գրիգ» կազմակերպության կառուցվածքը և կառավարման կազմակերպումը
2. «Ալեքս-Գրիգ» ՍՊԸ-ի արտադրության գործընթացի կազմակերպումը
3. «Ալեքս-Գրիգ» ՍՊԸ-ի բիզնես-պլանը և մարքեթինգային ռազմավարությունը
Եզրակացություն

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

Պատվիրել/