Ծառայության տրամադրման գործընթացի տարրերը

Գին՝ 3000դրամ
Էջերի քանակ՝ 15էջ
Ծառայությունների ոլորտի բիզնեսի կազմակերպում
Աշխատանքի տեսակ՝ Կուրսային
Աշխատանքի ID` 12228

Բովանդակություն

Ներածություն
Ծառայության տրամադրման գործընթացի տարրերը
Եզրակացություն

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1. Аброскин А. Сфера услуг и экономическое развитие// Вопросы статистики.1998. №10
2. Демидова Л. Сфера услуг в постиндустриальной экономике// Мировая экономика и международные отношения. 1999. №2
Պատվիրել/