ՔՊ կառավարման համակարգի դերը ազդարարման հարցում Տեղային (լոկալ) ազդարարման համակարգեր, Կապի պլան

Գին՝ 1200դրամ
Էջերի քանակ՝ 6էջ
Արտակարգ իրավիճակներ և քաղաքացիական պաշտպանություն
Աշխատանքի տեսակ՝ Ռեֆերատ
Աշխատանքի ID` 12540

Բովանդակություն

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

  1. Ս.Ա.Մանուկյան, Արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական պաշտպանության հիմնահարցեր, 2017թ., էջ 16
  2. http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=28598
Պատվիրել/