Պատրաստի արտադրանքի թողարկման և իրացման հաշվառումը

Գին՝ 2600դրամ
Էջերի քանակ՝ 13էջ
Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ
Աշխատանքի տեսակ՝ Ռեֆերատ
Աշխատանքի ID` 12556

Բովանդակություն

  1. Պատրաստի արտադրանքի թողարկման և իրացման հաշվառումը
  2. Հիմնական միջոցների սահմանումը, ճանաչումը, գնահատումը և դասակարգումը

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

Պատվիրել/