Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիայի հաշվառումը

Գին՝ 2400դրամ
Էջերի քանակ՝ 12էջ
Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ
Աշխատանքի տեսակ՝ Ռեֆերատ
Աշխատանքի ID` 12559

Բովանդակություն

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

  1. Հաշվապահական հաշվառում: Ուսումնական ձեռնարկ / Ա.Հ. Սարգսյան, Ա.Մ. Մարջանյան, Ն.Ս. Օգանեզովա; Խմբ.՝ Հ.Գ. Մնացականյան., Երևան 2014,
  2. Ա. Սարգսյան, Ա. Մարջանյան, Ոչ ընթացիկ ակտիվների հաշվառում, Երևան 2003,
Պատվիրել/