Աշխատավարձի գծով պարտավորությունների հաշվառումը

Գին՝ 1600դրամ
Էջերի քանակ՝ 8էջ
Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ
Աշխատանքի տեսակ՝ Ռեֆերատ
Աշխատանքի ID` 12560

Բովանդակություն

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

  1. Ա. Գ. Ճուղուրյան Հաշվապահական հաշվառումը կազմակերպություններում, Երևան 2004թ.:
  2. Հաշվապահական հաշվառում ուսումնական ձեռնարկ Երևան 2008:
  3. Ա. Սարգսյան, Կ. Առաքելյան, Ս. Ղազարյան, Ա. Առաքելյան, Աուդիտ ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2008թ.
Պատվիրել/